top of page

Emre
Yılmaz

TAI Akademi Müdürü

Emre Yılmaz, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde; lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi’nden, Doktora derecesini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır.

ODTÜ’de akademisyen olarak görev aldığı dönemde; eğitim teknolojileri, öğrenme analitikleri, programlama pedagojisi, sinirbilim tabanlı öğrenme ve makine öğrenmesi konularında dersler veren Emre Yılmaz; 2013-2015 yılları arasında, disiplinlerarası çalışma serüveninin bir parçası olarak; sinirbilim, bilişsel psikoloji, oyunlaştırma ve makine öğrenmesi literatürlerini birlikte ele alan bir kariyer ve yetkinlik rehberliği modeli de geliştirdi. Bunun yanında ulusal ölçekli iki farklı ERP platformunun geliştirilmesinde de proje yöneticisi olarak görev aldı.

 

2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin kurumsal gelişim ve eğitim süreçlerinin yönetimi görevini devralmış ve halen Kurumsal Gelişim Akademisi Müdürü olarak görevine devam etmektedir. TAI’de organizasyonel gelişim süreçlerinin dijital dönüşümü ve uluslararasılaşması projelerini de yürütmüştür.

 

Emre Yılmaz, eğitim ve gelişim alt yapısının kurumsal performans ve yetkinlik sistemleriyle entegrasyonu üzerine uzmanlaşmıştır.

 

Yakın dönem Türkiye tarihi, etimoloji, gaming ve basketbol, özel ilgi alanlarıdır. Evlidir ve Erdem’in babasıdır.

emreyz_kurumsal_foto.jpg
  • Gri LinkedIn Simge
bottom of page